Juhuu Kidz

Album, me këngë për fëmijë, të frymëzuara nga Shkrimi i Shenjtë Bibla dhe të shkruajtura e kompozuara nga njerëz me pasion e dashuri për fëmijët! Lutemi që edhe ju teksa i dëgjoni e i ndani me fëmijët tuaj, të ndjeni ndriçimin e tingujve të hareshëm dhe të dëgjoni mësimet që mund t’i mësojmë të gjithë nga këto këngë! 🙂