Juhuu Kidz Vol. 1

Juhuu Kidz

Record Details

Released:
2019
Genre:
Children's Music

Tracklist

  1. Zoti është drita ime -:-- / 2:17
  2. Frytet e Frymës -:-- / 3:09
  3. Më ke njohur nga fillimi -:-- / 3:06
  4. Ti je zgjedhur -:-- / 2:19
  5. Shpallni, këndoni -:-- / 1:16
  6. Ditët e krijimit -:-- / 2:21
  7. Ta duam njëri-tjetrin -:-- / 2:07
  8. Ai është Dritë (ninullë) -:-- / 2:01

1. Zoti është drita ime (Gjoni 1:5, Psalmi 27:1)
Autorët: Brikena Krasniqi, Pepa Smith, Pajtim Smolica, Mirjeta Dreshaj // Këngëtarët: Bujan Stavileci, Nesa Krasniqi

2. Frytet e Frymës (Galatasëve 5:22-23)
Autorët: Arteida Krasniqi, Pepa Smith, Sean Quinn // Këngëtarët: Arteida Krasniqi, Arbërie Krasniqi, Pepa Smith

3. Më ke njohur nga fillimi (Psalmet 71:6-8)
Autorët: Pepa Smith, Cathy Watanabe, Arbërie Krasniqi, Arteida Krasniqi, Sean Quinn // Këngëtarët: Nesa Krasniqi, Pepa Smith

4. Ti je zgjedhur (Gjoni 15:16)
Autorët: Nora Smolica, Aaron Smith, Whitney Peck // Këngëtarët: Nora Smolica, Arbërie Krasniqi, Whitney Peck, Bujan Stavileci

5. Shpallni, Këndoni (Jeremia 31:7)
Autorët: Nora Smolica, Aaron Smith, Whitney Peck // Këngëtarët: Nora Smolica, Bujan Stavileci, Nesa Krasniqi, Arbërie Krasniqi, Pepa Smith, Arteida Krasniqi

6. Ditët e krijimit (Zanafilla 1-2)
Autorët: Brikena Krasniqi, Pepa Smith, Whitney Peck, Aaron Smith // Këngëtarët: Pepa Smith, Whitney Peck, Arbërie Krasniqi

7. Ta duam njëri-tjetrin (1 Gjoni 4:7)
Autorët: Arteida Krasniqi, Whitney Peck, Pepa Smith // Këngëtarët: Arteida Krasniqi, Whitney Peck, Pepa Smith

8. Ai është dritë (Ninullë) Autorët: Arteida Krasniqi, Cathy Watanabe, Sean Quinn // Këngëtarët: Arbërie Krasniqi