Mirësia e Tij Zgjat’ Përjetë

Shtëpia Records

Record Details

Released
2018
Genre
Worship

Tracklist

  1. Mirësia e Tij Zgjat’ Përjetë -:-- / 3:17

Strofa 1:
I shërbeni Zotit me gëzim
Ejani para Tij
Me këngë lavderimi
Hyni në portat e Tij

Refreni:
Sepse Zoti është i mirë
Mirësia e Tij zgjat’ përjetë

Strofa 2:
Me falenderim
Këndoni dhe e bekoni Atë
Pranoni që Zoti
Është Perëndi